Sklonište

Udruga trenutno ima svoj prostor u dugoročnom najmu na kojem se nalaze 23 boksa te se svakodnevno brine o psićima pod svojom skrbi.